Gratis verzending vanaf € 25

Ondernemingsgegevens

Adres maatschappelijk zetel:
Oude straat 53 , 3540 Herk-de-Stad, België
E-mail: info@knutselboxen.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0780.686.286

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Nelissen, Bart met maatschappelijke zetel te Oude straat 53, 3540 Herk-de-Stad, België, BTW BE 0780.686.286, (hierna Nelissen, Bart) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel Knutselboxen moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Knutselboxen aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De verzendingskosten zijn ten laste van de klant. De vaste tarieven kunnen op de website geraadpleegd worden. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Prijzen op de website zijn niet bindend. Wanneer prijzen door een foute omzetting vanuit de database verkeerdelijk worden geafficheerd, heeft Knutselboxen het recht om de prijs aan te passen. De klant heeft dan de keuze om het product aan te kopen aan de correcte prijs of een volledige terugstorting te vragen van het betaalde bedrag.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Knutselboxen niet. Knutselboxen is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Knutselboxen is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met de zaakvoerder.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Knutselboxen. Knutselboxen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Bestelprocedure

 1. Bestellen
  Als u een artikel bestelt, komt deze in uw winkelmandje terecht. Als u de gewenste artikelen in uw winkelmandje heeft liggen, dan klikt u op het winkelmand icoontje (bovenaan rechts) en dan op ‘Doorgaan naar afrekenen’ om verder te gaan met de bestelprocedure.
 2. Registreren
  Bent u een nieuwe klant, dan kan u zich eenmalig registreren. Bestaande klanten kunnen inloggen met hun gebruikersnaam of email-adres en wachtwoord. Let op dat uw adresgegevens nog juist zijn.
 3. Bestelling plaatsen
  Als u akkoord gaat met de algemene voorwaarden, dan kunt u uw bestelling definitief plaatsen. U krijgt een bevestiging van uw bestelling per e-mail.
 4. Betalen
  Wij accepteren betaling dmv online betaalmethode(s).
  Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u uw factuur per e-mail. Als uw betaling ontvangen is, wordt uw bestelling verder verwerkt.
 5. Levering
  De bestelling wordt binnen de aangegeven levertijd (zie faq) bezorgd op het door u opgegeven afleveradres. De levertijd gaat in op het moment dat uw betaling is ontvangen.
 6. Retourneren
  In geval van retourneren dient de klant eerst contact op te nemen met Knutselboxen. Het product kan geretourneerd worden tot 14 kalenderdagen na het ontvangen van de bestelling. De klant is verantwoordelijk voor de verzending van het retourpakket en zal de kosten van de verzending dragen. De klant kan de kost van het verzenden niet verhalen op Knutselboxen. Een compensatie zal geboden worden van zodra het pakket onbeschadigd werd ontvangen op het vermeldde retouradres. In het geval van gebruiksschade wordt er geen compensatie voorzien.

Betaalwijzen
• via bankkaart
• via kredietkaart
Knutselboxen is gerechtigd een bestelling te weigeren met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Van zodra de producten betaald zijn zullen de producten verstuurd worden via Bpost.
Producten op voorraad worden zo binnen 5 werkdagen (in België) geleverd. Knutselboxen is echter NIET verantwoordelijk voor achterstanden of vertragingen bij postbedrijven. De leveringskosten zijn ten laste van de klant, tenzij anders afgesproken met Knutselboxen. De tarieven voor de verzending zijn terug te vinden op de website.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

De levering gebeurt door Bpost. Voor Belgische klanten hanteert Bpost een levertermijn van 1 werkdag. Pakjes naar Nederland doen er ongeveer 2 werkdagen over. De kosten zijn afhankelijk van de verzendingskosten die de gekozen leverancier handhaaft. De verzendingskosten zijn te raadplegen op de website. Deze prijzen zijn onderhevig aan verandering die door de leverancier kan worden opgelegd.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Knutselboxen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door knutselboxen was geboden. Knutselboxen is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij postbedrijven.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Knutselboxen.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Knutselboxen te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Knutselboxen.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Bij omruiling is het verzegelde pakket ongeopend en onaangetast.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, Nelissen, Bart, Oude straat 53 , 3540 Herk-de-Stad, België, info@knutselboxen.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

“De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.knutselboxen.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen”.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Nelissen, Bart heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Nelissen, Bart Oude straat 53 , 3540 Herk-de-Stad, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen altijd voor rekening van de Klant. De klant maakt hierbij gebruik van de aangeleverde packbon door Knutselboxen. Andere verzendmethoden worden niet aanvaard. Na aflevering van het pakket bij Nelissen, Bart, Oude straat 53, 3540 Herk-de-Stad worden de geretourneerde producten onderworpen aan een kwaliteitscontrole. In het geval van aangetoonde gebruiksschade zal het herroepingsrecht onmiddellijk vervallen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Knutselboxen zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Knutselboxen in eerste instantie een voorstel doen tot compensatie door het aanbieden van een ander product uit het assortiment of een waardebon met een geldigheidsduur van één jaar. Enkel op uitdrukkelijke vraag van de klant zal Knutselboxen overgaan tot terugbetaling. Hierbij zal Knutselboxen alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Knutselboxen op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.
Bij verkoopovereenkomsten kan Knutselboxen wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Knutselboxen geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Knutselboxen betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

[Commerciële garantie]

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Nelissen, Bart klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Nelissen, Bart.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Knutselboxen zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 30 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 30 dagen volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Nelissen, Bart is bereikbaar via e-mail op info@knutselboxen.be of per post op het volgende adres Nelissen, Bart, Oude straat 53 , 3540 Herk-de-Stad, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Knutselboxen beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Knutselboxen zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Nelissen Bart respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Nelissen, Bart Oude straat 53 , 3540 Herk-de-Stad, België gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Nelissen, Bart Oude straat 53 , 3540 Herk-de-Stad, België, info@knutselboxen.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Nelissen, Bart heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Nelissen, Bart houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@knutselboxen.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Knutselboxen om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Nelissen, Bart. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Nelissen, Bart heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 17: Boeking

Als u kindergrime of glittertattoos wilt boeken, kunt u een e-mail sturen naar info@knutselboxen.be met vermelding van de datum, waar, hoelang en hoeveel kinderen er ongeveer gaan zijn. U kan ook contact opnemen via sociale media of de website.

Een offerte is volledig vrijblijvend. Wij kunnen geen animatie in optie nemen. Volzet=volzet

Indien er akkoord werd gegaan met de offerte, zowel mondeling als schriftelijk, dan is deze bindend en wordt er rekening gehouden met de annuleringsvoorwaarden.

Wanneer het voorschot of het totaalbedrag op voorhand dient te worden betaald, wordt het duidelijk vermeld op de offerte.

Artikel 18: reiskosten

De reiskosten voor het uitvoeren van kinderanimatie worden berekend vanaf de vestigingslocatie van knutselboxen  (Oude straat 53, 3540 Herk-de-Stad) tot aan de opgegeven locatie en terug. Reiskosten bedragen momenteel 0.40 euro per kilometer. De reiskosten worden berekend aan de hand van routeplanner via de snelste route op Google Maps.

Artikel 19: parkeerkosten

De organisatie voorziet een parkeerplaats aan de ingang of de mogelijkheid om materiaal uit te laden op het terrein. Wanneer ter plaatse blijkt dat er parkeerkosten moeten betaald worden, dan zullen deze kosten achteraf alsnog op de factuur gezet worden, ook als deze op de offerte nog niet vermeld stonden.

Artikel 20: De organisatie voorziet:

 • een stevige tafel

 • 2 stoelen

 • bij goed weer: in de schaduw

 • bij slecht weer: binnen of overdekt

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan de opdracht door knutselboxen geweigerd worden.

Artikel 21: Foto’s

Tijdens de opdrachten wordt er altijd toestemming gevraagd voor het nemen en publiceren van foto’s. Deze foto’s zijn uitsluitend bedoeld voor de sociale media (Facebook en Instagram) van Knutselboxen. Indien u een foto wenst te verwijderen dan kunt u dit melden. Het is niet toegestaan beeldmateriaal van Knutselboxen te gebruiken zonder schriftelijke toestemming.

Artikel 22: Facturatie

Er kan een voorschot gevraagd worden. Dit voorschot moet uiterlijk 1 week voor de boeking betaald zijn.
Indien de opdracht langer duurt dan gepland (op uw vraag), dan loopt de uurprijs door.
Bij niet- of laattijdige betaling zullen er kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 23: Annulatie

Tot 14 dagen voor boekingsdatum kunt u annuleren zonder bijkomende kosten.
Bij annulatie binnen de 14 dagen tot boekingsdatum zelf wordt 50% van de totale offerteprijs in rekening gebracht.
Bij annulatie binnen de 48 uur tot boekingsdatum wordt 100% van de totale offerteprijs in rekening gebracht.

In geval van ziekte, ongeval of overlijden van de grimeur, familielid of dierbare is er het recht om de opdracht kosteloos te annuleren. U zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht worden. Er zal in overleg met u alles aan gedaan worden om op zoek te gaan naar een vervangende grimeur zodat uw dag toch succesvol kan verlopen.

Artikel 24: Verantwoordelijkheid tijdens animatie

Knutselboxen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wachtende kinderen.
Knutselboxen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of ongevallen tijdens opdrachten.
Knutselboxen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor allergische reacties. Alle producten waar wij mee werken, zijn Europees getest en goedgekeurd. De gebruikte schmink is op waterbasis en is zodoende gemakkelijk met water en zeep te verwijderen. Sommige kleuren kunnen na het wassen een kleurzweem achterlaten op de huid.

Knutselboxen behoudt zich het recht om bij huidproblemen (eczeem, windpokken, e.d. ) personen te weigeren voor grimewerk.